Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,1 0,3 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 96,6 -3,8 -0,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 95,9 -3,0 -1,6
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 80,6 -7,0 -4,5
49.31 Paikallisliikennepalvelut 99,5 -2,6 -1,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 96,1 -3,9 -3,9
50 Vesiliikennepalvelut 86,3 -7,2 -2,8
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 86,3 -7,2 -2,8
51 Ilmaliikennepalvelut 100,9 -8,6 2,4
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 0,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 123,5 0,4 13,6
53.10 Postin yleispalvelut 123,5 0,4 13,6
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 104,9 0,6 2,3
55 Majoituspalvelut 113,2 0,7 4,5
56 Ravitsemispalvelut 104,2 0,6 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 107,0 0,6 2,4
61 Televiestintäpalvelut 105,4 -0,3 0,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,5 0,3 1,9
68 Kiinteistöalan palvelut 105,5 0,3 1,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,8 0,4 2,0
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,8 0,4 2,0
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 99,5 -2,9 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 96,7 -0,2 0,2
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 96,7 -0,2 0,2
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 96,7 -0,2 0,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 97,7 3,5 -3,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 94,8 4,5 -5,5
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 94,8 4,5 -5,5
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 105,1 1,4 2,1
81.2 Siivouspalvelut 105,1 1,4 2,1
P KOULUTUSPALVELUT 100,7 -0,4 0,7
85 Koulutuspalvelut 100,7 -0,4 0,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 108,4 2,9 2,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 108,4 2,9 2,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,1 0,5 1,7
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 -0,2 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 0,8 0,6
S MUUT PALVELUT 103,3 0,5 1,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 102,7 0,6 1,1
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,4 0,5 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,7 0,7 1,4
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,2 0,4 1,6
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 105,6 0,9 1,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/01/pthi_2018_01_2018-04-24_tau_003_fi.html