Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 1. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 102,7 0,5 1,5
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 101,4 0,7 2,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 100,4 0,2 1,6
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 80,6 -7,0 -4,5
49.31 Paikallisliikennepalvelut 99,5 -2,6 -1,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 96,1 -3,9 -3,9
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,6 1,6 3,2
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 99,6 1,6 1,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 86,3 -7,2 -2,8
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,4 4,0 3,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,5 0,9 2,0
52.10 Varastointipalvelut 107,8 1,8 1,9
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,9 -0,6 -0,5
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 101,1 1,1 2,7
53 Posti- ja kuriiripalvelut 117,9 1,7 9,3
53.10 Postin yleispalvelut 119,9 1,5 10,0
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 106,8 3,0 4,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 105,1 0,6 2,0
55 Majoituspalvelut 110,7 0,4 1,8
56 Ravitsemispalvelut 104,2 0,6 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,7 0,1 0,9
58 Kustannuspalvelut 104,5 -0,5 0,6
61 Televiestintäpalvelut 101,7 -0,5 1,1
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,4 0,9 1,4
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,4 0,2 1,3
68 Kiinteistöalan palvelut 103,4 0,2 1,3
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 103,6 0,3 1,3
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,2 0,3 0,8
68.20B Liiketilojen vuokrat 100,6 0,1 0,6
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,8 0,4 2,0
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 99,5 -2,9 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 102,8 0,6 2,0
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 104,0 0,3 -0,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 106,7 1,0 0,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,6 -0,1 -1,0
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 103,7 0,4 2,9
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 103,7 0,4 2,9
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,6 1,1 2,3
71.11 Arkkitehtipalvelut 101,2 0,5 0,9
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 102,0 1,3 2,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,0 0,1 0,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 102,9 0,3 1,1
73.1 Mainospalvelut 102,9 0,1 1,0
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 103,5 4,3 3,5
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 -0,3 -0,3
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 97,5 -1,2 -1,5
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 94,8 4,5 -5,5
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,0 -2,1 -0,9
78 Työvoimapalvelut 101,7 0,6 0,9
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 101,7 0,6 0,9
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 100,2 0,9 -0,1
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 103,5 0,4 0,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 104,6 0,4 1,3
81.2 Siivouspalvelut 102,7 0,4 0,7
P KOULUTUSPALVELUT 100,7 -0,4 0,7
85 Koulutuspalvelut 100,7 -0,4 0,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 105,8 2,2 2,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,8 2,2 2,2
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,2 0,5 1,7
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 -0,2 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 0,8 0,6
S MUUT PALVELUT 102,7 0,6 1,2
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 103,4 0,9 1,7
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 102,5 0,6 1,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,4 0,8 -0,1
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,2 0,4 1,6
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 105,6 0,9 1,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 1. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/01/pthi_2018_01_2018-04-24_tau_001_fi.html