Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2015, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 7 342 1 633 708 790 10 472
B Kaivostoiminta ja louhinta 6 473 . 1) 130 514 7 118
C Teollisuustuotteet 62 665 17 293 7 787 50 352 138 096
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 6 904 1 741 1 125 8 770
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 253 449 -9 290 3 984
F Rakennukset ja rakennustyöt 9 421 488 20 274 . 30 183
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 13 359 17 369 1 713 1 881 34 322
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 17 426 2 581 7 5 060 25 074
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 807 6 215 . 97 9 119
J Tieto- ja viestintäpalvelut 11 610 3 470 2 951 7 079 25 110
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 7 290 4 368 . 493 12 151
L Kiinteistöalan palvelut 8 488 27 001 486 . 35 976
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 22 029 1 875 6 107 5 403 35 413
N Hallinto- ja tukipalvelut 10 719 1 407 -1 2 597 14 722
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 197 401 148 672 40 321 74 828 461 222
Julkisen hallinnon palvelut 3 328 15 604 . 101 19 034
Koulutuspalvelut 1 267 12 021 . 16 13 304
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1 544 26 198 . 10 27 751
Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 476 4 509 150 21 5 156
Muut palvelut 1 001 4 204 18   5 223
Kotitalouspalvelut . 245 . . 245
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -809 -809
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 3 158 . . 3 158
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2 318 . 2 318  
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7 700 17 549 3 532 5 28 786
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 205 101 167 061 43 853 76 342 492 357
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi.

Lähde: Panos-tuotos 2015, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, Merja Myllymäki 029 551 3533, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2015, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2015, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2015/pt_2015_2018-12-05_tau_001_fi.html