Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2015

En tredjedel av löntagarna fick arbetstidstillägg

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik tjänade ungefär en tredjedel av löntagarna under år 2014 lönetillägg som hänför sig till arbetstid. Vanligast var arbetstidstilläggen bland process- och transportarbetare. I expert- och kontorsarbeten var det ovanligare med arbetstidstillägg. I arbetstidstillägg ingår ersättning för skift-, kvälls-, natt-, lördags- och söndagsarbete.

Andelen löntagare som fått arbetstidstillägg under statistikperioden av alla löntagare efter yrkesgrupp (yrkesklassificeringen 2010) år 2014

Andelen löntagare som fått arbetstidstillägg under statistikperioden av alla löntagare efter yrkesgrupp (yrkesklassificeringen 2010) år 2014

Källa: Lönestrukturstatistik 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2014/pra_2014_2015-10-14_tie_001_sv.html