Finlands officiella statistik

Energianvändningen av trä

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Energianvändningen av trä
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken publiceras den årliga användningen av fasta vedbränslen i energiproduktionen i värme- och kraftverk i Finland. Dessutom presenteras skogsflisets råvarukällor och det utländska flisets andel. Statistiken omfattar även information om den inhemska pelletsproduktionen och -förbrukningen och om utrikeshandeln av pellets.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, energi, energikällor, vedbaserade bränslen, flis, pellets.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianvändningen av trä [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ppaet/index_sv.html