Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2018

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever,
förskole-
undervisning
Elever,
årskurser
1-6
Elever,
årskurser
7-9
Elever,
tilläggs-
undervisning (årskurs 10)
Elever
totalt
Elever,
årskurs 1
Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 341 9 995 370 020 180 058 430 560 503 61 296 56 701
Fasta Finland totalt 2 319 9 995 368 042 179 097 426 557 560 60 971 56 396
Nyland 533 1 647 113 040 53 385 188 168 260 18 745 16 222
Egentliga Finland 204 257 30 050 14 780 15 45 102 5 031 4 718
Satakunta 114 407 13 853 6 978 5 21 243 2 257 2 306
Egentliga Tavastland 86 160 11 741 5 795 4 17 700 1 885 1 894
Birkaland 172 1 641 34 542 16 482 62 52 727 5 696 5 110
Päijänne-Tavastland 67 152 12 608 6 548 12 19 320 2 013 2 065
Kymmenedalen 82 229 10 115 5 455 13 15 812 1 583 1 785
Södra Karelen 37 60 7 694 3 825 0 11 579 1 280 1 278
Södra Savolax 74 248 8 012 4 336 5 12 601 1 335 1 447
Norra Savolax 115 439 15 290 7 783 31 23 543 2 588 2 441
Norra Karelen 72 340 9 271 4 637 0 14 248 1 608 1 559
Mellersta Finland 109 461 19 009 8 952 4 28 426 3 208 2 743
Södra Österbotten 134 799 13 522 6 841 4 21 166 2 267 2 124
Österbotten 121 677 13 158 6 189 8 20 032 2 144 2 059
Mellersta Österbotten 55 148 5 414 2 569 1 8 132 907 833
Norra Österbotten 212 1 880 34 740 16 867 57 53 544 5 754 5 327
Kajanaland 33 112 4 464 2 217 0 6 793 694 677
Lappland 99 338 11 519 5 458 17 17 332 1 976 1 808
Åland totalt 22 0 1 978 961 4 2 943 325 305
Åland 22 0 1 978 961 4 2 943 325 305

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2018, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2018/pop_2018_2018-11-14_tau_001_sv.html