Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 14.11.2017

556 700 elever i grundskolan år 2017

Enligt Statistikcentralen fanns det 556 700 elever i grundskolan år 2017. Antalet elever i grundskolan ökade med 1,2 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2017

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är
verksamma
Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 384 556 742 285 339 271 403
Fasta Finland totalt 2 361 553 852 283 851 270 001
Nyland 538 165 398 84 547 80 851
Egentliga Finland 211 44 787 22 953 21 834
Satakunta 115 21 303 10 976 10 327
Egentliga Tavastland 87 17 748 9 130 8 618
Birkaland 175 52 251 26 629 25 622
Päijänne-Tavastland 70 19 333 9 938 9 395
Kymmenedalen 84 16 084 8 234 7 850
Södra Karelen 39 11 546 5 839 5 707
Södra Savolax 76 12 788 6 620 6 168
Norra Savolax 115 23 429 12 095 11 334
Norra Karelen 72 14 609 7 438 7 171
Mellersta Finland 113 28 174 14 410 13 764
Södra Österbotten 134 21 186 10 882 10 304
Österbotten 127 19 922 10 279 9 643
Mellersta Österbotten 55 8 116 4 151 3 965
Norra Österbotten 215 53 193 27 349 25 844
Kajanaland 34 6 833 3 544 3 289
Lappland 101 17 152 8 837 8 315
Åland totalt 23 2 890 1 488 1 402
Åland 23 2 890 1 488 1 402

Hösten 2017 fick 10,0 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 8,0 procent särskilt stöd. Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2018.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 61 000, av vilka 10 600 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 50 400 i samband med dagvård.

Hösten 2017 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 384, dvs. 65 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 95 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2017/pop_2017_2017-11-14_tie_001_sv.html