Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 14.11.2016

550 200 elever i grundskolan år 2016

Enligt Statistikcentralen fanns det 550 200 elever i grundskolan år 2016. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,8 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2016

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som
är verksamma
Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 449 550 236 281 807 268 429
Fasta Finland totalt 2 426 547 387 280 316 267 071
Nyland 551 161 748 82 656 79 092
Egentliga Finland 213 44 386 22 812 21 574
Satakunta 122 21 236 10 923 10 313
Egentliga Tavastland 88 17 873 9 143 8 730
Birkaland 185 51 285 26 071 25 214
Päijänne-Tavastland 72 19 232 9 854 9 378
Kymmenedalen 84 16 101 8 238 7 863
Södra Karelen 50 11 542 5 837 5 705
Södra Savolax 77 13 008 6 709 6 299
Norra Savolax 117 23 488 12 116 11 372
Norra Karelen 74 14 627 7 470 7 157
Mellersta Finland 116 27 782 14 160 13 622
Södra Österbotten 136 21 090 10 867 10 223
Österbotten 133 19 529 10 071 9 458
Mellersta Österbotten 55 8 091 4 097 3 994
Norra Österbotten 217 52 476 27 001 25 475
Kajanaland 35 6 878 3 544 3 334
Lappland 101 17 015 8 747 8 268
Åland totalt 23 2 849 1 491 1 358
Åland 23 2 849 1 491 1 358

Hösten 2016 fick 9,0 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 7,5 procent särskilt stöd (se databastabellerna). Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2017.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 62 400, av vilka 11 000 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 51 400 i samband med dagvård.

Hösten 2016 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 449, dvs. 68 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 95 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2016/pop_2016_2016-11-14_tie_001_sv.html