Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 15.11.2012

539 500 elever i grundskolan år 2012

Enligt Statistikcentralen fanns det 539 500 elever i grundskolan år 2012. Antalet elever i grundskolan minskade med 0,4 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Antalet förskoleelever uppgick till totalt 59 600, av vilka 12 200 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 47 400 i samband med dagvård.

Elever i grundskolor efter landskap 2012

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 789 539 545 276 363 263 182
Fasta Finland total t 2 766 536 732 274 911 261 821
Nyland 600 152 613 77 699 74 914
Egentliga Finland 234 44 614 23 022 21 592
Satakunta 142 21 797 11 273 10 524
Egentliga Tavastland 97 17 827 9 047 8 780
Birkaland 215 48 667 24 828 23 839
Päijänne-Tavastland 90 19 429 9 862 9 567
Kymmenedalen 100 16 956 8 657 8 299
Södra Karelen 61 11 931 6 067 5 864
Södra Savolax 101 13 913 7 165 6 748
Norra Savolax 128 24 102 12 358 11 744
Norra Karelen 86 15 558 7 941 7 617
Mellersta Finland 148 27 244 13 856 13 388
Södra Österbotten 167 21 187 10 984 10 203
Österbotten 145 18 865 9 782 9 083
Mellersta Österbotten 60 7 746 3 941 3 805
Norra Österbotten 229 49 557 25 776 23 781
Kajanaland 44 7 397 3 751 3 646
Lappland 119 17 329 8 902 8 427
Åland totalt 23 2 813 1 452 1 361
Åland 23 2 813 1 452 1 361

Hösten 2012 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 789, dvs. 81 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 96 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Ritva Strandberg 09 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2012/pop_2012_2012-11-15_tie_001_sv.html