Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 14.11.2008

561 100 elever i grundskolan år 2008

Enligt Statistikcentralen fanns det 561 100 elever i grundskolan år 2008. Antalet elever i grundskolan minskade med 1,7 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Hösten 2008 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 3 174, dvs. 89 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.

Elever i grundskolor efter landskap 2008

Landskap där skolan är belägen Grundskolor
som är
verksamma
Förändring
från
föregående
år
Elever
totalt
Pojkar
%
Flickor
%
Hela landet totalt 3 174 -89 561 061 51,2 48,8
Fasta Finland 3 149 -89 558 142 51,2 48,8
Nyland 552 -1 143 478 51,1 48,9
Östra Nyland 87 -4 11 669 51,4 48,6
Egentliga Finland 269 -4 46 883 51,6 48,4
Satakunta 159 -9 23 319 51,5 48,5
Egentliga Tavastland 116 -1 18 686 51,0 49,0
Birkaland 247 -6 49 011 51,1 48,9
Päijänne-Tavastland 101 -1 20 512 50,4 49,6
Kymmenedalen 105 -2 18 307 51,1 48,9
Södra Karelen 72 0 12 948 50,5 49,5
Södra Savolax 124 -5 15 482 51,1 48,9
Norra Savolax 147 -10 25 787 51,1 48,9
Norra Karelen 110 -4 16 814 51,4 48,6
Mellersta Finland 173 -11 28 710 51,1 48,9
Södra Österbotten 187 -6 22 002 51,7 48,3
Österbotten 159 -2 19 595 51,7 48,3
Mellersta Österbotten 65 -2 8 450 50,2 49,8
Norra Österbotten 283 -9 48 983 51,6 48,4
Kajanaland 57 -4 8 519 50,3 49,7
Lappland 136 -8 18 987 51,1 48,9
Åland 25 0 2 919 51,6 48,4
Åland 25 0 2 919 51,6 48,4

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Strandberg (09) 1734 3281, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2008/pop_2008_2008-11-14_tie_001_sv.html