Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Videopeliyritysten toimialan tarkistus huomioitu palveluiden liikevaihtokuvaajassa maaliskuussa 2019

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Tarkistuksen taustalla ovat kansainväliset tilastoluokitukset ja EU-asetukset. Kyselyn tuloksena noin 30 yrityksen toimialatieto muutettiin toimialalta Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) Kustannustoimintaan (TOL 58).

Muutos vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoindeksien suhdannekuvaan ohjelmoinnin ja kustantamisen toimialoilla. Jotta muutoksen vaikutukset eivät muodosta aikasarjoihin merkittävää katkosta ja tiedot ovat ajallisesti vertailukelpoisia, on näiden toimialojen liikevaihtoindeksit laskettu takautuvasti uudelleen vuodesta 2010 alkaen. Indeksisarjat julkaistaan maaliskuussa 2019 uudelleen lasketuilla tiedoilla. Toimialatarkistukset on huomioitu myös uudessa palveluiden volyymi-indeksissä.

Videopeliyritysten toimialamuutokset tullaan huomioimaan myös Tilastokeskuksen julkaisemissa muissa tilastoissa. Tästä lisää tietoa löytyy uutisesta: Videopeliyritysten toimialaluokitusta tarkistetaan – yrityksiä siirtyy ohjelmoinnista kustantamiseen.


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2019-03-14_uut_001.html