Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningen inom servicebranschen

Då denna statistik den 15 april 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin. Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.§%£ad§%£


Senast uppdaterad 15.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-12-15_uut_001_sv.html