Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Publicerad: 15.2.2021

Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i december

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna minskade i december 2020 med 10,8 procent jämfört med december 2019. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade under samma period med 7,9 procent. I november i år visade omsättningen en nedgång på 8,6 procent, medan volymen gick ned med 6,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter preliminära och de publiceras med en och en halv månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Volymen inom servicenäringarna har beräknats genom att från omsättningsindexet eliminera inverkan av prisförändringar.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/12/plv_2020_12_2021-02-15_tie_001_sv.html