Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-12/2020 12/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -0,5 -16,4 -10,4 -9,7 -9,4 -10,8
Volym -0,6 -13,6 -7,8 -7,0 -7,4 -7,9
H Transport och magasinering Omsättning -6,7 -28,1 -23,9 -20,6 -20,1 -20,8
Volym -7,0 -25,3 -20,1 -17,5 -17,6 -19,7
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -9,3 -54,2 -18,7 -38,4 -30,4 -49,0
Volym -8,9 -54,3 -18,1 -38,6 -30,3 -48,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 4,5 0,4 1,2 2,6 2,2 2,9
Volym 4,4 1,5 3,2 3,7 3,2 2,3
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 2,9 -2,6 2,3 0,0 0,6 0,0
Volym 1,8 -3,6 1,3 -0,8 -0,3 -0,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 4,6 -7,6 -4,9 -0,2 -2,1 -1,7
Volym 4,7 -6,7 -4,6 0,9 -1,4 1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 1,4 -13,8 -10,0 -9,8 -8,2 -11,0
Volym 0,7 -11,3 -7,7 -7,4 -6,6 -8,2
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -6,7 -40,0 -25,1 -24,3 -23,7 -32,3
S Annan serviceverksamhet Omsättning -2,6 -18,0 -4,5 -7,3 -8,2 -9,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/12/plv_2020_12_2021-02-15_tau_001_sv.html