Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2019-02/2020 03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 01-11/2020 11/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 2,2 -14,0 -11,9 -9,0 -9,3 -8,8
Volym 1,2 -11,8 -9,4 -6,3 -7,3 -6,4
H Transport och magasinering Omsättning -1,0 -24,3 -25,5 -20,9 -20,0 -19,1
Volym -1,9 -22,3 -22,3 -17,1 -17,6 -16,2
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,1 -54,7 -21,1 -30,1 -28,5 -36,7
Volym 4,2 -54,9 -20,7 -29,8 -28,2 -37,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,8 1,2 1,4 3,1 2,5 4,4
Volym 5,1 2,0 3,3 5,0 3,7 7,1
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 1,9 -2,1 1,5 1,1 0,8 0,8
Volym 0,7 -3,1 0,4 0,2 -0,2 0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 2,2 -3,1 -6,6 -0,6 -2,1 -0,6
Volym 1,8 -2,7 -5,9 -0,5 -1,8 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 3,0 -12,0 -11,8 -10,1 -8,8 -10,3
Volym 1,5 -9,7 -9,5 -7,5 -7,1 -8,3
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -0,8 -35,4 -29,5 -18,3 -22,5 -19,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,7 -18,0 -6,6 -5,2 -7,9 -6,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/11/plv_2020_11_2021-01-14_tau_001_sv.html