Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2019-01/2020 02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 01-10/2020 10/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 2,5 -7,6 -14,7 -9,2 -9,2 -9,0
Volym 1,3 -6,3 -12,2 -6,5 -7,3 -6,2
H Transport och magasinering Omsättning -0,5 -16,1 -27,2 -22,5 -20,1 -22,0
Volym -1,3 -15,0 -24,4 -18,5 -17,7 -17,7
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,8 -33,1 -35,9 -24,9 -28,0 -33,9
Volym 3,5 -32,4 -35,7 -24,4 -27,7 -34,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 4,8 3,2 0,2 2,5 2,4 2,8
Volym 3,5 3,5 1,7 4,7 3,5 4,8
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 2,2 0,5 -0,1 2,1 1,1 1,4
Volym 0,7 -0,5 -1,1 1,1 0,1 0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 2,6 1,3 -8,2 -1,3 -2,0 1,7
Volym 1,3 2,1 -7,5 -1,9 -1,9 0,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 3,3 -5,7 -13,9 -9,7 -8,6 -9,4
Volym 2,1 -5,1 -11,3 -7,0 -6,9 -6,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -0,7 -21,1 -36,1 -18,1 -22,3 -14,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,9 -12,2 -11,3 -3,4 -7,7 -4,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/10/plv_2020_10_2020-12-14_tau_001_sv.html