Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 01-09/2020 09/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 2,5 -0,6 -16,4 -10,2 -9,3 -9,7
Volym 1,2 -0,7 -13,8 -7,5 -7,5 -6,7
H Transport och magasinering Omsättning 0,3 -6,7 -28,0 -23,9 -19,9 -22,1
Volym -0,6 -6,9 -25,5 -20,2 -17,8 -18,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 5,3 -9,1 -54,0 -18,9 -27,6 -25,6
Volym 3,9 -8,4 -54,0 -18,1 -27,2 -23,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 4,2 4,3 0,7 1,6 2,2 2,3
Volym 2,7 4,1 1,8 3,7 3,2 3,5
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 3,0 3,0 -2,3 3,2 1,3 2,7
Volym 1,5 1,9 -3,3 2,2 0,3 2,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 1,8 4,7 -7,6 -3,5 -2,4 -3,2
Volym 0,7 4,7 -6,8 -3,4 -2,1 -2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 3,5 1,1 -15,2 -10,9 -8,5 -10,7
Volym 2,3 0,5 -12,5 -8,4 -7,0 -8,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,2 -6,8 -39,9 -24,9 -23,5 -21,3
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,9 -2,5 -17,6 -3,8 -8,1 -2,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/09/plv_2020_09_2020-11-13_tau_001_sv.html