Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2018 11/2018-01/2019 02-04/2019 05-07/2019 01-07/2019 07/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,5 4,6 5,1 4,3 4,6 3,9
Volym 3,3 3,2 3,6 2,8 3,1 2,6
H Transport och magasinering Omsättning 3,4 3,9 4,1 3,8 3,9 4,5
Volym 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,6 3,4 5,1 5,1 4,7 4,0
Volym 2,1 0,7 2,4 3,3 2,4 2,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 6,7 4,8 6,5 5,7 6,1 6,5
Volym 6,9 4,5 4,8 4,2 4,5 5,0
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 3,9 7,8 4,9 4,3 4,9 4,0
Volym 3,1 6,3 3,4 2,7 3,3 2,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,0 5,0 6,3 4,5 5,3 2,9
Volym 4,6 2,8 4,6 3,3 3,7 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,3 4,8 6,2 5,3 5,6 4,2
Volym 3,7 4,6 6,1 4,7 5,3 3,5
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -2,7 -0,7 -1,7 -3,1 -2,3 -2,6
S Annan serviceverksamhet Omsättning 2,7 4,1 5,8 3,5 4,4 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/07/plv_2019_07_2019-09-13_tau_001_sv.html