Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Publicerad: 15.5.2019

Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i mars

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade i mars 2019 med 2,9 procent jämfört med mars 2018. Produktionen av tjänster dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 1,9 procent. I februari i år ökade omsättningen med 5,7 procent, medan volymen ökade med 4,6 procent från året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Volymen inom servicenäringarna har beräknats genom att från omsättningsindexet eliminera inverkan av prisförändringar.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/03/plv_2019_03_2019-05-15_tie_001_sv.html