Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, tammikuu

Julkaistu: 14.1.2019

Palveluiden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuodentakaista nopeampaan kasvuun ylsivät ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+7,0 %), informaatio ja viestintä (+6,4 %) sekä kiinteistöalan toiminta (+4,7 %). Muun palvelutoiminnan kasvu (+2,4 %) ylsi hieman edellisvuotta suuremmaksi. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan päätoimialalla voimakkainta kasvua piti tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (+17,5 %). Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (+10,5 %) toi myös alalle hyvää kasvua.

Informaation ja viestinnän toimialan kasvua siivitti alatoimialoista etenkin tietopalvelutoiminta (+20,1 %) sekä elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (+14,0 %). Toimialan kehitystä hidasti radio- ja televisiotoiminta 7,1 prosentin laskullaan.

Muun palvelutoiminnan päätoimiala kehitystä kannatteli tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 4,6 prosentin nousullaan vuodentakaisesta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto nousi 5,8 prosenttia. Toimialalle kasvua toivat etenkin hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (+7,8 %), työllistämistoiminta (+7,6 %) ja vuokraus- ja leasingtoiminta (+6,9 %).

Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017–2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2018/10/plv_2018_10_2019-01-14_tie_001_fi.html