Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 01-09/2018 09/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,1 4,2 5,2 4,9 4,8 3,7
H Transport och magasinering 6,9 4,9 5,3 4,2 4,8 2,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,5 3,9 5,3 4,1 4,4 3,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,4 1,3 2,1 6,2 3,1 5,9
L=68 Fastighetsverksamhet 5,1 5,7 6,1 5,2 5,7 4,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,3 5,2 6,3 6,5 6,0 6,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,8 8,9 9,2 6,2 8,1 2,5
R Kultur, nöje och fritid 5,5 -0,6 4,0 -2,5 0,3 -4,6
S Annan serviceverksamhet 3,1 0,6 1,5 2,6 1,6 -0,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/09/plv_2018_09_2018-12-13_tau_001_sv.html