Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-07-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 11/2017 8,1 7,1 -1,0
12/2017 3,6 4,1 0,5
01/2018 7,3 5,9 -1,4
02/2018 6,3 5,5 -0,8
03/2018 2,7 2,1 -0,6
H Transport och magasinering 11/2017 9,0 8,4 -0,6
12/2017 3,8 3,2 -0,6
01/2018 9,8 9,2 -0,6
02/2018 6,5 6,2 -0,3
03/2018 2,2 1,7 -0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 11/2017 8,5 8,7 0,2
12/2017 9,2 8,9 -0,3
01/2018 8,3 6,3 -2,0
02/2018 4,7 3,5 -1,2
03/2018 3,6 3,1 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11/2017 3,9 3,1 -0,8
12/2017 2,8 3,4 0,6
01/2018 2,6 1,5 -1,1
02/2018 3,4 2,8 -0,6
03/2018 1,0 0,1 -0,9
L=68 Fastighetsverksamhet 11/2017 7,1 5,4 -1,7
12/2017 0,1 2,9 2,8
01/2018 6,7 4,8 -1,9
02/2018 8,5 7,5 -1,0
03/2018 3,4 3,1 -0,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11/2017 11,2 9,0 -2,2
12/2017 4,5 4,1 -0,4
01/2018 11,0 8,3 -2,7
02/2018 8,9 6,8 -2,1
03/2018 3,4 2,2 -1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11/2017 11,8 10,4 -1,4
12/2017 5,7 6,1 0,4
01/2018 12,3 10,9 -1,4
02/2018 9,3 8,6 -0,7
03/2018 7,4 6,9 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 11/2017 7,3 6,9 -0,4
12/2017 1,9 3,9 2,0
01/2018 -2,3 -2,6 -0,3
02/2018 3,1 2,8 -0,3
03/2018 -1,7 -1,9 -0,2
S Annan serviceverksamhet 11/2017 4,2 3,6 -0,6
12/2017 0,3 1,7 1,4
01/2018 4,3 2,5 -1,8
02/2018 1,8 0,6 -1,2
03/2018 1,9 0,7 -1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
H Transport och magasinering 2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
S Annan serviceverksamhet 2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/04/plv_2018_04_2018-07-13_rev_001_sv.html