Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 03/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,6 6,1 5,9 4,9 2,7
H Transport och magasinering 5,9 6,7 7,0 5,8 2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,0 5,5 7,4 4,8 3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,6 4,1 3,3 1,9 1,0
L=68 Fastighetsverksamhet 3,2 4,8 4,1 5,6 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,5 7,6 6,3 6,6 3,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,6 9,6 9,7 9,1 7,4
R Kultur, nöje och fritid 3,6 5,0 4,8 -0,4 -1,7
S Annan serviceverksamhet 0,9 0,9 3,1 2,4 1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/03/plv_2018_03_2018-06-14_tau_001_sv.html