Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Omsättning inom servicebranschen 2018, februari

2018
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik