Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2016 05-07/2016 08-10/2016 11/2016-01/2017 01/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,6 2,9 4,3 6,6 11,2
H Transport och magasinering 0,0 -0,6 0,6 3,7 7,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,8 5,3 3,2 6,2 8,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,1 0,0 3,3 7,0 9,7
L=68 Fastighetsverksamhet 3,2 3,6 4,6 3,4 12,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,0 7,0 8,9 10,1 18,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,4 7,8 9,0 11,0 13,4
R Kultur, nöje och fritid 8,3 4,5 6,0 8,5 15,8
S Annan serviceverksamhet 4,8 4,3 2,1 3,8 7,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/01/plv_2017_01_2017-04-12_tau_001_sv.html