Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/2015-02/2016 03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 01-11/2016 11/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,8 3,5 2,9 4,7 3,5 5,4
H Transport och magasinering 0,0 0,0 -1,0 0,7 0,0 1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,1 6,0 4,2 4,5 4,9 5,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,4 1,1 0,1 4,5 1,3 4,9
L=68 Fastighetsverksamhet 8,1 3,7 3,9 4,5 3,8 3,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,4 7,7 6,7 9,1 8,0 10,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,7 9,2 8,3 9,1 8,7 11,3
R Kultur, nöje och fritid 5,3 1,8 7,3 6,7 4,9 2,6
S Annan serviceverksamhet 3,3 4,6 4,4 0,8 3,0 5,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/11/plv_2016_11_2017-02-13_tau_001_sv.html