Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Omsättning inom servicebranschen 2016, november

2016
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik