Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Publicerad: 12.1.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober 4,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,6 procent under augusti–oktober jämfört med motsvarande period året innan. Då var det fråga om en ökning på 1,1 procent från året innan. Av näringsgrenarna var verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+9,7 %) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,1 %) alltjämt i täten. Svagast var utvecklingen inom transport och magasinering, som dock visade en ökning på 0,8 procent jämfört med året innan, då minskningen var 2,9 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/10/plv_2016_10_2017-01-12_tie_001_sv.html