Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 01-09/2016 09/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,0 2,4 4,0 4,0 3,5 5,7
H Transport och magasinering -0,7 -1,0 1,0 -0,1 0,0 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,0 4,4 6,3 5,2 5,3 7,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,4 -0,9 1,2 1,2 0,5 4,3
L=68 Fastighetsverksamhet 4,8 2,9 3,9 5,3 4,1 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,3 7,5 8,3 9,1 8,3 10,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,0 7,7 9,8 9,0 8,8 10,1
R Kultur, nöje och fritid 7,2 5,2 2,2 7,7 5,0 11,2
S Annan serviceverksamhet 4,1 1,5 5,4 4,5 3,8 3,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/09/plv_2016_09_2016-12-13_tau_001_sv.html