Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2015 08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 01-04/2016 04/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 1,3 3,4 4,1 3,4 5,3
H Transport och magasinering -0,3 -2,9 0,4 0,2 -0,3 1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,5 3,5 4,6 7,0 5,9 10,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8,1 -0,3 1,7 0,5 0,0 1,7
L=68 Fastighetsverksamhet 0,5 5,6 5,0 4,6 4,1 5,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,9 4,9 5,8 9,0 8,5 10,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 3,3 3,7 7,0 10,2 9,0 11,3
R Kultur, nöje och fritid 6,8 4,0 4,6 8,0 5,4 5,7
S Annan serviceverksamhet 1,2 0,2 3,5 4,7 3,0 6,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/04/plv_2016_04_2016-07-13_tau_001_sv.html