Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2014 12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 01-08/2015 08/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,9 3,3 3,5 3,7 3,3 2,6
H Transport och magasinering -0,3 -0,7 -0,7 0,8 -0,6 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,3 2,0 0,8 3,7 2,3 3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11,7 11,2 10,8 5,8 8,9 0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 7,7 0,8 1,6 1,6 1,2 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,9 2,1 4,7 7,8 5,0 8,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,1 1,4 2,4 4,7 2,7 5,1
R Kultur, nöje och fritid 1,8 8,3 4,4 3,7 5,6 3,0
S Annan serviceverksamhet 0,4 -0,1 -1,3 2,6 -0,1 0,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/08/plv_2015_08_2015-11-13_tau_001_sv.html