Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 01-06/2015 06/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,7 3,8 3,8 3,3 3,6 4,7
H Transport och magasinering 0,1 -0,4 -0,9 -1,0 -0,9 1,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,6 0,7 1,7 1,8 1,8 3,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 12,2 10,7 12,7 8,5 10,6 8,5
L=68 Fastighetsverksamhet 3,9 7,0 1,5 1,5 1,5 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,0 3,2 3,9 5,6 4,8 8,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,9 2,4 1,4 2,8 2,1 5,2
R Kultur, nöje och fritid 5,9 2,4 6,8 7,1 7,0 8,3
S Annan serviceverksamhet 1,0 0,3 -0,9 1,3 0,2 6,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/06/plv_2015_06_2015-09-14_tau_001_sv.html