Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2013 11/13-01/14 02-04/2014 05-07/2014 01-07/2014 07/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,1 0,8 1,6 2,8 2,1 3,8
H Transport och magasinering -2,2 -2,0 -1,0 -1,1 -1,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,2 1,4 -0,3 0,3 0,2 2,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,8 3,8 5,2 8,4 6,6 10,1
L=68 Fastighetsverksamhet 1,3 0,3 3,8 4,5 4,6 3,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,6 1,6 1,0 2,3 1,6 3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,0 -0,9 0,2 3,7 1,7 3,7
R Kultur, nöje och fritid 0,6 5,8 4,8 4,0 3,7 8,6
S Annan serviceverksamhet 2,6 0,2 1,0 -0,1 0,4 -0,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/07/plv_2014_07_2014-10-14_tau_001_sv.html