Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-04-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 08/2012 5,5 4,6 -0,9
09/2012 1,0 0,2 -0,8
10/2012 6,3 5,7 -0,6
11/2012 3,7 3,7 0,0
12/2012 -1,1 -0,7 0,4
H Transport och magasinering 08/2012 4,8 4,2 -0,6
09/2012 0,1 -0,4 -0,5
10/2012 7,7 7,4 -0,3
11/2012 2,2 2,4 0,2
12/2012 -2,7 -1,8 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 08/2012 6,3 5,6 -0,7
09/2012 1,8 1,2 -0,6
10/2012 3,3 2,8 -0,5
11/2012 6,1 5,7 -0,4
12/2012 -0,2 -0,1 0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 08/2012 2,9 2,0 -0,9
09/2012 0,3 -0,9 -1,2
10/2012 2,8 2,0 -0,8
11/2012 5,2 4,1 -1,1
12/2012 -1,1 -1,1 0,0
L=68 Fastighetsverksamhet 08/2012 6,9 6,1 -0,8
09/2012 6,5 5,0 -1,5
10/2012 13,2 11,5 -1,7
11/2012 9,2 10,4 1,2
12/2012 0,7 0,9 0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 08/2012 8,8 6,2 -2,6
09/2012 1,5 0,5 -1,0
10/2012 8,8 8,0 -0,8
11/2012 2,0 2,4 0,4
12/2012 -0,4 -0,1 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 08/2012 5,0 4,4 -0,6
09/2012 1,4 1,1 -0,3
10/2012 6,0 5,8 -0,2
11/2012 3,4 3,7 0,3
12/2012 0,3 0,5 0,2
R Kultur, nöje och fritid 08/2012 10,1 10,4 0,3
09/2012 -2,7 -3,0 -0,3
10/2012 -2,8 -2,8 0,0
11/2012 0,4 -0,1 -0,5
12/2012 -2,3 -1,2 1,1
S Annan serviceverksamhet 08/2012 1,2 0,9 -0,3
09/2012 -4,3 -5,0 -0,7
10/2012 5,9 6,2 0,3
11/2012 3,1 3,6 0,5
12/2012 -3,9 -3,7 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2009 -1,0 1,0
2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2009 -0,5 0,6
2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2009 -0,4 0,5
2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2009 -1,1 1,2
2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2009 -1,9 2,3
2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2009 -2,1 2,1
2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2009 -1,2 1,2
2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
R Kultur, nöje och fritid 2009 0,0 0,5
2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
S Annan serviceverksamhet 2009 -0,7 1,1
2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/01/plv_2013_01_2013-04-15_rev_001_sv.html