Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-02-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 06/2012 5,0 4,0 -1,0
07/2012 4,4 3,6 -0,8
08/2012 5,5 4,5 -1,0
09/2012 3,4 2,7 -0,7
10/2012 3,7 3,4 -0,3
H Transport och magasinering 06/2012 2,5 2,2 -0,3
07/2012 3,5 2,8 -0,7
08/2012 5,2 4,4 -0,8
09/2012 3,8 3,4 -0,4
10/2012 3,6 3,5 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 06/2012 3,4 2,9 -0,5
07/2012 1,7 0,8 -0,9
08/2012 5,5 4,5 -1,0
09/2012 2,4 1,9 -0,5
10/2012 3,0 3,0 0,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 06/2012 3,4 2,3 -1,1
07/2012 2,8 2,7 -0,1
08/2012 2,9 2,3 -0,6
09/2012 0,3 -0,5 -0,8
10/2012 2,8 2,5 -0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 06/2012 9,4 7,7 -1,7
07/2012 8,7 6,5 -2,2
08/2012 6,9 6,1 -0,8
09/2012 8,0 6,7 -1,3
10/2012 11,5 10,4 -1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 06/2012 10,0 7,6 -2,4
07/2012 7,3 5,1 -2,2
08/2012 8,8 6,4 -2,4
09/2012 5,9 4,6 -1,3
10/2012 4,3 3,5 -0,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 06/2012 7,6 6,6 -1,0
07/2012 8,7 7,9 -0,8
08/2012 5,0 4,3 -0,7
09/2012 4,1 3,8 -0,3
10/2012 3,2 3,3 0,1
R Kultur, nöje och fritid 06/2012 8,5 7,9 -0,6
07/2012 7,7 7,7 0,0
08/2012 9,9 9,9 0,0
09/2012 -4,8 -5,0 -0,2
10/2012 -1,0 -1,2 -0,2
S Annan serviceverksamhet 06/2012 0,0 -0,1 -0,1
07/2012 3,9 3,4 -0,5
08/2012 1,2 -0,2 -1,4
09/2012 -4,3 -5,6 -1,3
10/2012 5,9 5,7 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2009 -1,1 1,1
2010 -1,1 1,1
2011 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2009 -0,5 0,7
2010 -0,5 0,5
2011 -0,4 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2009 -0,3 0,6
2010 -0,9 0,9
2011 -0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2009 -1,2 1,4
2010 -0,6 0,7
2011 -0,1 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2009 -1,9 2,3
2010 -1,9 2,1
2011 -1,0 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2009 -2,1 2,1
2010 -2,6 2,8
2011 -2,8 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2009 -1,2 1,2
2010 -0,7 0,8
2011 -0,8 1,0
R Kultur, nöje och fritid 2009 0,0 0,6
2010 -0,2 0,8
2011 -0,2 0,7
S Annan serviceverksamhet 2009 -0,8 1,1
2010 -2,1 2,3
2011 -1,6 1,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/11/plv_2012_11_2013-02-14_rev_001_sv.html