Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
11/11-01/12 02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 01-10/2012 10/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,9 4,3 3,8 3,8 4,0 3,7
H Transport och magasinering 5,5 4,9 2,9 3,9 3,9 3,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,2 5,9 2,5 3,3 4,0 3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,6 2,5 1,5 1,6 2,3 2,8
L=68 Fastighetsverksamhet 6,2 7,1 7,2 8,6 7,6 11,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,0 7,1 4,6 5,1 6,0 4,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,1 7,6 5,1 3,8 5,3 3,2
R Kultur, nöje och fritid 4,5 3,2 5,4 1,1 2,9 -1,0
S Annan serviceverksamhet 4,4 2,4 0,4 0,4 1,3 5,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/10/plv_2012_10_2013-01-14_tau_001_sv.html