Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren 2012
02 03 04 05 06
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1:a offentliggörandet 7,2 5,3 3,6 4,3 5,0
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 6,0 4,4 2,6 3,9 4,8
Revidering -1,2 -0,9 -1,0 -0,4 -0,2
H Transport och magasinering 1:a offentliggörandet 9,4 4,2 3,7 3,8 2,5
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 8,4 3,4 3,0 3,4 2,6
Revidering -1,0 -0,8 -0,7 -0,4 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 1:a offentliggörandet 9,3 8,3 3,2 4,9 3,4
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 8,3 7,2 2,8 4,6 4,0
Revidering -1,0 -1,1 -0,4 -0,3 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1:a offentliggörandet 5,4 2,2 1,7 0,2 3,4
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 5,1 1,7 1,0 -0,1 2,9
Revidering -0,3 -0,5 -0,7 -0,3 -0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 1:a offentliggörandet 7,2 11,7 6,1 5,7 9,4
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 5,6 10,4 5,2 6,2 9,7
Revidering -1,6 -1,3 -0,9 0,5 0,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1:a offentliggörandet 11,9 10,4 7,8 4,1 10,0
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 7,2 8,6 5,5 2,8 8,9
Revidering -4,7 -1,8 -2,3 -1,3 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1:a offentliggörandet 8,7 9,7 6,1 1,6 7,6
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 8,1 9,1 5,8 1,3 7,5
Revidering -0,6 -0,6 -0,3 -0,3 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 1:a offentliggörandet 14,5 1,2 -2,7 1,0 8,5
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 12,9 0,6 -3,0 1,1 8,1
Revidering -1,6 -0,6 -0,3 0,1 -0,4
S Annan serviceverksamhet 1:a offentliggörandet 5,7 3,7 1,6 -0,9 0,0
Senaste offentliggörandet 2012-10-12 5,3 0,5 0,3 -1,4 0,9
Revidering -0,4 -3,2 -1,3 -0,5 0,9

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2009 -1,1 1,1
2010 -1,1 1,1
2011 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2009 -0,5 0,7
2010 -0,5 0,5
2011 -0,4 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2009 -0,3 0,6
2010 -0,9 0,9
2011 -0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2009 -1,2 1,4
2010 -0,6 0,7
2011 -0,1 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2009 -1,9 2,3
2010 -1,9 2,1
2011 -1,0 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2009 -2,1 2,1
2010 -2,6 2,8
2011 -2,8 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2009 -1,2 1,2
2010 -0,7 0,8
2011 -0,8 1,0
R Kultur, nöje och fritid 2009 0,0 0,6
2010 -0,2 0,8
2011 -0,2 0,7
S Annan serviceverksamhet 2009 -0,8 1,1
2010 -2,1 2,3
2011 -1,6 1,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/07/plv_2012_07_2012-10-12_rev_001_sv.html