Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2011 06-08/2011 09-11/2011 12/11-02/12 02/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,3 6,8 6,3 6,7 7,2
H Transport och magasinering 10,6 6,9 4,8 7,2 9,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 8,4 8,1 6,8 7,6 9,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,5 4,6 4,3 4,9 5,4
L=68 Fastighetsverksamhet 4,9 4,9 5,9 6,6 7,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,9 7,4 9,2 10,7 11,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,4 10,4 9,8 5,9 8,7
R Kultur, nöje och fritid 8,1 4,4 9,0 7,3 14,5
S Annan serviceverksamhet 5,0 4,6 5,5 5,7 5,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/02/plv_2012_02_2012-05-14_tau_001_sv.html