Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,8 7,2 7,7 6,3 7,2 6,9
H Transport och magasinering 10,8 9,0 6,4 6,1 8,0 7,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 8,6 9,2 7,7 6,9 8,1 7,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,8 5,2 5,5 3,1 4,6 2,4
L=68 Fastighetsverksamhet 5,3 3,8 6,6 5,1 5,2 5,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,7 6,8 11,9 8,8 8,9 8,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12,4 10,6 11,7 7,3 10,4 4,0
R Kultur, nöje och fritid 5,5 4,3 8,9 8,5 6,8 8,7
S Annan serviceverksamhet 2,8 3,3 5,6 3,7 3,8 3,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/12/plv_2011_12_2012-03-15_tau_001_sv.html