Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/10-02/11 03-05/2011 06-08/2011 09-11/2011 01-11/2011 11/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,9 8,0 6,6 6,5 7,3 5,8
H Transport och magasinering 11,4 10,5 6,9 5,2 8,1 5,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,1 8,4 8,0 7,4 8,2 7,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,0 4,8 4,2 3,8 4,4 1,8
L=68 Fastighetsverksamhet 7,7 4,4 4,5 6,6 5,2 6,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11,4 10,0 7,6 9,9 9,5 10,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 14,6 11,4 10,4 10,0 11,4 9,0
R Kultur, nöje och fritid 7,8 7,6 4,1 8,5 6,6 4,3
S Annan serviceverksamhet 3,2 3,5 3,2 4,5 3,9 3,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/11/plv_2011_11_2012-02-14_tau_001_sv.html