Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
11/10-01/11 02-04/2011 05-07/2011 08-10/2011 01-10/2011 10/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,8 8,2 7,3 7,2 7,6 7,1
H Transport och magasinering 11,4 10,8 8,6 5,1 8,5 6,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,2 8,0 8,8 7,4 8,3 6,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,8 4,6 5,0 5,0 4,8 4,3
L=68 Fastighetsverksamhet 7,4 6,0 3,4 6,9 5,2 6,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10,6 9,7 8,4 10,9 9,9 11,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 13,7 12,2 11,4 10,7 11,8 10,2
R Kultur, nöje och fritid 7,6 5,4 3,3 10,9 6,9 12,8
S Annan serviceverksamhet 4,4 1,9 3,8 6,1 4,0 4,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/10/plv_2011_10_2012-01-13_tau_001_sv.html