Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
10-12/2010 01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 01-09/2011 09/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,5 7,9 7,2 8,2 7,7 7,8
H Transport och magasinering 10,7 11,0 9,0 6,7 8,8 4,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,8 8,6 9,2 8,2 8,6 9,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,7 4,2 5,0 5,1 4,7 6,6
L=68 Fastighetsverksamhet 7,4 5,6 3,6 6,8 5,3 7,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,3 9,6 7,2 13,8 10,0 11,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12,6 12,8 10,9 12,7 12,1 11,9
R Kultur, nöje och fritid 7,5 5,5 4,3 9,0 6,3 8,6
S Annan serviceverksamhet 5,1 2,4 3,5 6,5 4,1 7,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/09/plv_2011_09_2011-12-14_tau_001_sv.html