Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2010 12/10-02/11 03-05/2011 06-08/2011 01-08/2011 08/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,2 9,0 8,1 7,3 7,9 8,2
H Transport och magasinering 11,9 11,4 10,5 7,4 9,6 5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,3 7,1 8,2 8,3 8,6 7,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,3 5,2 4,9 4,7 4,9 5,8
L=68 Fastighetsverksamhet 4,2 7,9 4,4 5,2 5,1 8,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,1 11,4 10,4 9,6 10,3 15,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,1 14,7 11,7 11,0 12,3 11,3
R Kultur, nöje och fritid 7,5 7,9 7,5 3,8 5,8 10,2
S Annan serviceverksamhet 6,0 3,2 3,5 3,6 3,7 7,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/08/plv_2011_08_2011-11-14_tau_001_sv.html