Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2010 10-12/2010 01-03/2011 04-06/2011 01-06/2011 06/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,9 8,1 8,9 7,3 8,1 3,5
H Transport och magasinering 12,1 10,9 11,8 8,1 9,9 3,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,8 6,4 8,3 9,9 9,1 9,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,0 4,4 4,4 5,2 4,8 3,0
L=68 Fastighetsverksamhet 3,1 6,9 5,5 4,5 5,0 3,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,6 8,2 11,0 8,2 9,4 1,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,6 12,3 13,5 11,3 12,3 7,6
R Kultur, nöje och fritid 5,8 7,0 6,5 4,0 5,3 -4,4
S Annan serviceverksamhet 1,0 3,8 4,4 5,3 4,9 1,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/06/plv_2011_06_2011-09-14_tau_001_sv.html