Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2010 09-11/2010 12/2010-02/2011 03-05/2011 01-05/2011 05/2011
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 7,1 8,0 8,9 8,6 8,7 9,3
Transport och magasinering (H) 12,5 12,0 11,3 11,1 11,2 10,7
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 5,9 6,9 7,1 8,6 9,0 9,7
Informations- och kommunicationsverksamhet (J) 4,3 4,1 5,3 4,6 5,0 5,7
Fastighetsverksamhet (L) 4,1 4,1 8,0 4,7 5,2 4,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 4,0 7,5 11,0 12,0 12,0 14,3
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 5,7 10,9 14,7 12,4 13,6 14,3
Kultur, nöje och fritid (R) 7,0 7,2 8,1 7,7 7,2 9,9
Annan serviceverksamhet (S) 1,2 4,8 3,5 5,4 5,7 12,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/05/plv_2011_05_2011-08-12_tau_001_sv.html