Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-12/2010 12/2010
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -1,4 5,8 7,0 8,5 5,0 9,0
Transport och magasinering (H) -1,1 10,7 12,0 11,2 8,3 11,5
Hotell- och restaurangverksamhet (I) -2,4 2,3 6,8 6,4 3,4 3,8
Informations- och kommunicationsverksamhet (J) -1,2 2,9 4,1 4,6 2,6 4,8
Fastighetsverksamhet (L) 1,4 3,9 3,1 7,0 3,9 10,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) -7,0 4,2 4,3 8,5 2,7 10,4
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 1,0 5,1 6,8 12,6 6,4 12,9
Kultur, nöje och fritid (R) 6,1 7,2 5,6 7,1 6,5 11,2
Annan serviceverksamhet (S) -0,1 0,5 1,0 4,4 1,5 0,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2639, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/12/plv_2010_12_2011-03-14_tau_001_sv.html