Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Omsättning inom servicebranschen 2010, juli

2010
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer