Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.9.2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 huhti-kesäkuussa 9,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä maaliskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 14,0 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,6 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi huhti-kesäkuussa 6,1 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 11,3 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-9/2007 10-12/2007 1-3/2008 4-6/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,2 8,4 9,4 9,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,0 6,5 6,4 7,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,3 5,4 6,7 6,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,8 11,9 13,1 14,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,0 9,0 10,2 11,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Tässä tilastossa otetaan tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Lisätietoja TOL 2008-luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008-sivuilla http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html. Tiedot uuden luokituksen soveltamisesta tässä tilastossa julkaistaan 26.9.2008.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2008, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/06/plv_2008_06_2008-09-15_tie_001.html