Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 14.6.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 8,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä joulukuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,1 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 11,9 prosenttia vuodentakaista vastinneljännestä suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,7 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,1 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto parani 8,2 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 1-3/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,8 7,3 7,1 8,7
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 6,7 7,9 7,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,6 4,0 4,7 6,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,4 11,9 9,8 11,9
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,6 8,7 7,5 8,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Tilastokeskus harventaa liikevaihtokuvaajien tilastokatsaukset neljännesvuosittaisiksi

Tilastokeskus harventaa liikevaihtokuvaajien kuukausittaiset tilastokatsaukset neljännesvuosittaisiksi vuoden 2007 alusta. Varsinaisen tilaston kuukausittaiseen julkaisurytmiin uudistus ei vaikuta. Tilastokatsaus käsittelee liikevaihtokuvaajien neljännesvuosikehitystä sekä pidemmän aikavälin suhdannekuvaa. Katsaus ilmestyy maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun liikevaihtokuvaajien tilastojulkistuksen yhteydessä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/03/plv_2007_03_2007-06-14_tie_001.html