Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.3.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2006

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan sekä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna 7,2 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Edeltävänä vuonna palvelualojen liikevaihto lisääntyi prosenttiyksikön vähemmän, eli vuonna 2005 kasvua kertyi 6,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta vuoden 2006 kaikilla neljänneksillä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, liikevaihdon lisäyksen ollessa viimeisellä neljänneksellä 9,5 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni 8,1 prosenttia vuoden 2005 loka-joulukuusta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto 6,8 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2006**
1-3/2006 4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 2005/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,2 7,5 7,9 7,2 7,2
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,7 5,9 6,8 8,1 6,9
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,2 5,6 3,9 4,3 4,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
10,2 8,7 12,5 9,5 10,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,9 8,6 8,6 6,8 7,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2006 vuoteen 2005.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/12/plv_2006_12_2007-03-15_tie_001.html